Jazykové knihy a pobyty

Možosti, formy a metódy výučby cudzieho jazyka sú skutočne rozmanité. Rôzne jazykové školy sa snažia prilákať nových žiakov na moderné postupy pri štúdiu cudzej reči. Pravdou však je to, že nikde, ani v tej najlepšej jazykovej škole, za pozornosti špičkových lektorov a s vynaložením maximálneho možného úsilia sa jazyk nenaučíte tak dobre ako v krajine, kde sa ním hovorí.

Výhodu majú v tomto ohľade mladí ľudia a deti, ktorí zatiaľ nemajú žiadne záväzky, doma ich nedrží rodina ani práca. Práve naopak, majú chuť cestovať, učiť sa, spoznávať nový jazyk a kultúru. Angličtina pre deti, ktoré sú už relatívne samostatné pošlite na jazykový pobyt, kde sa síce budú môcť v prípade potreby obrátiť na svojho delegáta, no v zásade budú môcť byť sami a rozvrhnúť si svoj čas po svojom. Pre mladšie deti sú tu zas letné tábory, kde sa za odborného dohľadu lektorov naučia hovoriť anglicky či nemecky nenásilnou metódou, prostredníctvom hier. Takúto skúsenosť nenahradí ani ten najlepší kurz angličtiny či nemčiny!

Comments are closed.