Jazykové knihy a pobyty

Možosti, formy a metódy výučby cudzieho jazyka sú skutočne rozmanité. Rôzne jazykové školy sa snažia prilákať nových žiakov na moderné postupy pri štúdiu cudzej reči. Pravdou však je to, že nikde, ani v tej najlepšej jazykovej škole, za pozornosti špičkových … Continue reading